Skip to main content
AEG | Help and Support

Kan jag använda roboten med ett hemlarmsystem som är på?

 

Om du har ett larmsystem som är baserat på en rörelsedetektor, måste du ställa in ett ”husdjurs” -läge i systemet (om det är tillgängligt) innan du använder roboten. För ytterligare information, kontakta leverantören/återförsäljaren av ditt larmsystem.