Skip to main content
AEG | Help and Support

Kan jag använda roboten (tillfälligt) utan laddningsstationen? (t.ex. på en annan våning)

 

Ja, roboten kan arbeta utan laddare tills batteriet blir tomt. Starta roboten i samma position som laddaren ska placeras: placera roboten på golvet mot väggen. Se till att det finns ett tomt område på 0,5 meter på sidorna och 1,5 meter framför roboten. Om roboten startades utanför laddaren, kommer den att återgå till startpositionen och stanna, utan att docka. Om du vill använda roboten regelbundet på en annan våning, kan du köpa en extra laddningsbas för varje våning.