Skip to main content
AEG | Help and Support

Jag har inte Wi-Fi hemma. Kan jag använda telefonappen?

 

Nej, du behöver en Wi-Fi-anslutning för att ansluta roboten till nätverket. Telefonappen kommunicerar med roboten genom Wifi-nätverket.