Skip to main content
AEG | Help and Support

Jag har en trappa/ tröskel, är det problem för dammsugaren?

 

Nej, den känner igen golvskillnaderna mellan till exempel trappor och trösklar. Roboten kan beräkna och bestämma vart den ska flytta sig på ett säkert sätt. Obs! I vissa fall är t.ex. golvskillnaderna eller dörrsteget inte symmetriska och det kan ge roboten ett problem på returcykeln. (Den kan fastna ovanpå om steget inte är symmetriskt)