Skip to main content
AEG | Help and Support

Jag flyttade laddningsstationen medan roboten arbetar. Är det ett problem?

 

Att flytta laddaren medan roboten arbetar rekommenderas inte. Om roboten, till exempel, behöver laddas under rengöringsprocessen, kommer den att återgå till laddningsbasen (roboten sparar energi för att komma tillbaka till den senast kända laddningsstationen). Om laddningsstationen inte är på den ursprungliga platsen startar roboten ”sökläget” för att hitta laddningsstationen. Detta tar tid och batterierna kan laddas ur innan roboten hittar laddningsstationen. Detta kan påverka rengöringseffektiviteten eftersom roboten inte kan laddas om och slutföra rengöringen.