Skip to main content
AEG | Help and Support

Hur tar jag bort/byter batteri?

 

Batterifacken sitter på robotdammsugarens undersida. Använd en skruvmejsel (PH2) för att lossa skruvarna till batterifackens luckor. Byt batterierna och sätt tillbaka batteriluckorna. Var försiktig! Byt de två batterierna samtidigt. Använd bara originalbatterier från leverantören. (Instruktionsboken sidan 15. Ladda batterierna). Batterierna måste tas bort och kasseras på ett säkert sätt innan maskinen avyttras.