Skip to main content
AEG | Help and Support

Hur ofta bör jag rengöra filtret?

 

För bästa prestanda rekommenderar vi att filtret rengörs var 5:e gång och byts ut var 6:e månad. Filter finns på vår hemsida (och i mobilappen)