Skip to main content
AEG | Help and Support

Hur ofta bör jag rengöra dammbehållaren?

 

Åtminstone när dammbehållarens ikon tänds. För att få ut mesta möjliga av schemalagd rengöring, töm dammbehållaren regelbundet, efter varje rengöring.
  • Was this article helpful?