Skip to main content
AEG | Help and Support

Finns det någon risk att roboten faller ner för trappor eller höjder i hemmet

 

Normalt känner roboten igen och identifierar trappan, dörrsteg osv. och undviker olyckan. Om roboten faller ner, kontakta då Electrolux kundtjänst. Kontaktuppgifterna finns på webbplatsen, i lokal service eller i din mobilapp.