Skip to main content
AEG | Help and Support

Enheten arbetar med olika hastigheter. Är något fel?

 

Inte alls. Hastigheten varierar beroende på hur det ser ut i och möbler i rummet.
  • Was this article helpful?