Skip to main content
AEG | Help and Support

Är det okej att alltid lämna roboten ansluten till laddaren när den inte används?

 

För att bevara batteriets livslängd och prestanda (Laddningsbasen ansluten!):
  1. Lämna alltid roboten i laddningsbasen när du inte använder den.
  2. Ladda den så fort som möjligt i laddningsbasen efter rengöringen är klar. Om man väntar för länge kan det påverka batterierna.
  3. Om roboten inte startas från laddningsbasen återgår den till startpositionen när den är klar.