Skip to main content
AEG | Help and Support

Diskmaskinen värmer inte upp vattnet

 

Återställande av produkten kan lösa problemet.

  1. Dra ur stickkontakten till diskmaskinen, vänta i 1 minut och sätt tillbaka den igen. Du kan även stänga av strömmen med säkringarna på panelen/strömbrytaren. Om du behövde flytta på maskinen och har ställt den tillbaka på plats igen, är det viktigt att slangen inte är böjd eller intryckt och att kranen är helt öppen.
  2. Slå på diskmaskinen, välj program och starta den.
  3. Om programmet startar och går normalt, är problemet löst.

Om maskinen inte startar programmet som den ska efter återställning, kontakta ett auktoriserat servicecenter.