Skip to main content
AEG | Help and Support

Felkod i5E

 

Starta om produkten för att lösa problemet.
  • Dra ur kontakten till diskmaskinen i 1 minut och sätt därefter i den igen.
  • Maskinen kan också stängas av med säkringarna på panelen/strömbrytaren. Om du behövde flytta på maskinen och har ställt den tillbaka på plats igen, är det viktigt att slangen inte är böjd eller intryckt och att kranen är helt öppen.
  • Slå på diskmaskinen, välj program och starta den.
  • Om programmet startar och går normalt, är problemet löst.
Om maskinen inte startar programmet korrekt efter återställning:
  • Fastställ om felkoden är densamma. Om inte, se bruksanvisningen om den nya koden.
  • Om ursprungskoden fortsätter att visas, kontakta ett auktoriserat servicecenter för att lösa problemet.

 

  • Was this article helpful?