Skip to main content
AEG | Help and Support

Fel i40, i43 eller i44

 

Fungerar tömningssystemet?

Kontrollera att filtren är rena

Är filtret i din diskmaskin igensatt?

Smutsiga filter gör att vattnet flödar saktare, vilket leder till otillfredsställande diskresultat. Kontrollera och rengör dem regelbundet.

Hur man rengör filtren i en diskmaskin.

image.png

Sätta tillbaka filtren efter rengöring:

Se till att det inte finns matavfall eller smuts i eller runt sumpens kant.

Sätt i det platta filtret (C). Se till att det är ordentligt placerat under de två styrskenorna.

Sätt ihop filtren (A) och (B). Sätt i filter (A) i det platta filtret (B).

Vrid det medurs tills det klickar på plats. Om filtren inte sitter korrekt kan det ge dåligt diskresultat, täppa till spolarmarna och skada maskinen.

Information om rengöring och underhåll finns i användarhandboken.

Har du försökt återställa produkten?

Om man återställer produkten kan man ofta lösa problemen snabbt.

  • Dra ur kontakten till diskmaskinen i 1 minut och sätt därefter i den igen. Om du var tvungen att flytta maskinen är det viktigt att ingen slang är böjd eller ligger klämd och att kranen är helt öppen.
  • Slå på diskmaskinen, välj program och starta den.
  • Om programmet startar och går normalt, är problemet löst.

Om maskinen inte startar programmet korrekt efter återställningen

Om du såg ett felmeddelande innan du återställde diskmaskinen, kontrollera om detta har ändrats efter återställningen.

Om maskinen visar en annan felkod nu, se bruksanvisningen eller den här handboken angående den nya koden.

 

Om ovannämnda förslag inte löste problemet, måste maskinen inspekteras av en tekniker.

  • Was this article helpful?