Skip to main content
AEG | Help and Support

Diskmaskinen torkar inte disken eller torkar den dåligt

 

Torkresultat bör mätas baserat på porslin och glas. Plastföremål som bestick, förvaringsbehållare och plastdelar är våta. Plastföremål förlorar värme snabbt, vilket kan leda till att kondens bildas på dessa ytor.

 • Bästa tvätt- och torkresultatet får man med Intensiv- eller Auto-programmet.
Använt ECO, BIO eller 30 min. program
 • ECO- och BIO-program torkar passivt och 30-minutersprogrammen har ingen torkningssekvens
 • Använd Auto- eller Intensiv-programmet, och om disken inte känns varm i slutet av programmet, kontakta det auktoriserade servicecenteret.
Disken diskades i diskmedel innan de diskades i diskmaskinen
 • Detta resulterar i överskott av skumbildning och minskar effekten av det ytaktiva medlet, vilket leder till dåligt torkningsresultat.
Diskmaskinen är för full eller har laddats på fel sätt

Diskresultatet kan vara otillfredsställande om det är för mycket disk eller det har stoppats in fel. Stoppa in disken enligt instruktionerna i bruksanvisningen och låt allt överskott av spolvatten torka/avdunsta när programmet är klart och innan du tömmer maskinen. Töm den nedre korgen först.

Stoppa in i diskmaskinen:

 • Diska bara föremål som tål maskindisk.
 • Lägg inte i trä-, horn-, aluminium-, tenn- eller kopparföremål i diskmaskinen.
 • Lägg inte in några föremål som absorberar vatten, t ex svampar eller trasor, inuti diskmaskinen.
 • Ta bort matrester från föremålen innan de placeras i diskmaskinen.
 • Du kan enkelt ta bort torkade matrester genom att låta kastruller och pannor ligga i blöt innan du ställer in dem i maskinen.
 • Placera ihåliga föremål (som koppar, glas och kastruller) med öppningarna vända nedåt.
 • Se till att bestick och tallrikar etc. inte står för nära varandra. Blanda skedar med andra sorters bestick.
 • Se till att glas inte vidrör andra glas.
 • Lägg små föremål i bestickkorgen.
 • Lägg lätta föremål i den övre korgen. Se till att de står stadigt.
 • Kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt innan diskmaskinen startas.

Tömma diskmaskinen:

 • Låt disken kallna innan den plockas ut ur maskinen. Varm disk kan lätt skadas.
 • Plocka först ut disken från den nedre korgen, sedan från den övre
Surfaktantinställning
 • Det rekommenderas att ytterligare ytaktivt ämne tillsätts för bättre torkresultat, som beskrivs i bruksanvisningen.
Diskmedel 
 • Kontrollera diskmedlet som du använder. Testa ett annat diskmedel och/eller ytaktivt ämne. För snabbprogram rekommenderar vi pulver- eller flytande diskmedel, eftersom vissa tabletter inte hinner lösa sig helt.
 • För bästa diskresultat kan det vara nödvändigt att tillsätta ett ytaktivt medel även vid användning av tabletter.
 • Se till att alla filter och spolarmar är rena. Se bruksanvisningen för instruktioner om rengöring och underhåll av maskinen.
Torrhet +, Torrhet Plus, Extra Torr funktion
 • Om din maskin har denna funktion kan torkresultatet förbättras genom att aktivera funktionen, men det ökar programtiden och energiförbrukningen.

 

 • Om ovanstående inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.