Skip to main content
AEG | Help and Support

Vita märken på disken och besticken

 

Detta kan bero på att salt och kalk har ansamlats. Om beläggningen släpper lätt är det saltrester. Om den inte gör det, men det kan rengöras med lite ättika, är det kalk.

  • Kontrollera att locket har en tätning och är korrekt monterat på saltdispensern.
  • Kontrollera att den är fylld med salt.
  • Kontrollera att vattenavhärdningsnivån är korrekt inställd enligt vattenhårdheten i området.

Om du bor i ett område med hårt vatten kan du behöva lägga till salt och tensider med multitabletter/3-i-1 för att uppnå bra diskresultat.

  • Om det finns kalkrester på insidan av maskinen kan de avlägsnas med hjälp av ett speciellt rengöringsmedel eller avkalkningsmedel för diskmaskiner.
  • Specialmedel och avkalkningsmedel finns att köpa i vår webbshop.
  • Was this article helpful?