Skip to main content
AEG | Help and Support

Det tar för lång tid för tvättprogrammet att starta

 

När ett program ska starta kan det ta upp till 5 minuter att fylla vattenavhärdarenheten. Under den här tiden kan det verka som om maskinen inte går. Vätskefasen börjar först när denna procedur har slutförts.