Skip to main content
AEG | Help and Support

Det finns rester kvar av diskmaskintabletterna

 

Korta program

Diskmaskinstabletter löses inte helt under kortare program.

  • Diskmaskinstabletter rekommenderas för längre program för att undvika att rester av diskmedel lämnas på disken.
Tabletter

Vissa märken löses inte heller helt och hållet, därför rekommenderar vi att man testar sig fram eller använder pulverdiskmedel.

  • Om du har köpt tabletter som inte löses effektivt eller som sitter kvar i diskmedelsfacket kan du lägga en tablett i botten på diskmaskinen och sedan starta programmet.
Placera disken

Det kan också bero på att diskmaskinstabletten inte åker ut ur diskmedelsfacket ordentligt eller vid rätt tidpunkt.

  • Se till att inget blockerar locket eller öppningen till diskmedelsfacket, som t.ex. höga tallrikar.

Om vatten från spolarmen på korgen bredvid diskmedelsfacket inte kan sprida sig över diskmedlet obehindrat, finns det en risk att diskmedelet inte löser sig ordentligt.

  • Placera inte porslin framför diskmedelsfacket.
Dispenserbrickan är fuktig

Om diskmedelsfacket är fuktigt kan tabletter eller pulver fastna.

  • Se till att diskmedelsfacket är torrt innan du lägger i diskmedlet/tabletten.
  • Om problemet kvarstår, lägg en tablett i botten på maskinen.

Ovanstående är inget fel på diskmaskinen och omfattas inte av garantin.

Den blir inte varm

I vissa fall kan felet bero på att maskinen inte värmer upp vattnet.

  • Detta kan man avgöra genom att känna om porslinet är varmt vid slutet av ett diskprogram.
  • Om maskinen inte värmer ska det nämnas när du kontaktar ett auktoriserat servicecenter.