Skip to main content
AEG | Help and Support

Diskmaskinsluckan går inte att stänga ordentligt eller är krokig.

 

Problemet orsakas av felaktigt lås och/eller gångjärn.

  • Kontakta serviceteknikern som installerade maskinen för att säkerställa att låset och luckan har installerats enligt monteringsanvisningen.
  • Om ovanstående inte löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.
  • Was this article helpful?