Skip to main content
AEG | Help and Support

Diskmaskinen piper inte när den är klar

 

Om ljudsignalen inte hörs när programmet är klart är förmodligen ljudsignalen inaktiverad. Ljudsignalen ska vara aktiverad enligt fabriksinställningarna.

Se bruksanvisningen för mer information och instruktioner om hur man aktiverar och avaktiverar ljudsignalen.