Skip to main content
AEG | Help and Support

Det kommer inte ut någon is ur dispensern.

 

Det finns flera skäl till detta:

Ingen vattentillförsel.

Se till att maskinen är kopplad till vattenledningen. Det kan ta lite tid för maskinen att göra is. När isen är klar ska dispensern fungera.

Frysens temperatur är för hög.

Ställ frysen till en lägre temperatur så att is snabbt kan produceras. När isen är klar ska dispensern fungera igen.

Luckan till isdispensern har blockerats i mer än 4–5 minuter.

Motorn är överbelastad. Motorns överhettningsskydd återställs inom ca 3 minuter efter att luckans blockering har avlägsnats. Därefter kommer is att produceras igen.

Produkten har varit avstängd en tid.

Isen kan smälta och åter frysas runt borren om maskinen används sällan, på grund av temperaturfluktuationer och/eller strömavbrott. Ta bort isbehållaren, låt innehållet tina och töm behållaren. Rengör behållaren och låt den torka. Sätt därefter in den igen. När ny is är klar ska dispensern fungera.

Isdispensern är blockerad.

Isbitar kan fastna mellan ismaskinen och isens behållare, eller frysa ihop och blockera dispensern. I så fall bör borttagandet av isbitar som blockerar dispensern lösa problemet.

Om vattendispensern är långsammare än normalt kan is- och vattenfilterpatronen vara igensatt eller förträngd. I så fall bör byte av filtret lösa problemet.

Byta filter: tryck tills vattenfiltret klickar på plats (du ska höra två klick). Filtret måste vara i jämnhöjd med produkten. Se instruktionsboken eller den relevanta användarhandboken för detaljerade instruktioner.

Min ismaskin gör inte tillräckligt mycket is  

Ismaskinen kan göra 1,8 till 2,7 kg is per dag.

Om den inte gör det ska is- och vattenfilterpatronen bytas.

Byta filter: tryck tills vattenfiltret klickar på plats (du ska höra två klick). Filtret måste vara i jämnhöjd med produkten. Se instruktionsboken eller den relevanta användarhandboken för detaljerade instruktioner

Min ismaskin slutar inte göra is.

 Ismaskinen drivs av en elektrisk kontakt, som oavsiktligt kan tryckas ner av föremålen i frysen. Flytta föremål som kan trycka ned kontakten och ta bort eventuella isbitar som kan ha frusit ihop över kontakten.

Min ismaskin separerar inte på isbitarna. 

Detta kan inträffa om isbitsfunktionen inte används så ofta. Ta bort och skaka isbehållaren och separera isbitarna för att lösa problemet.

Isen från min ismaskin luktar eller smakar illa. 

Isen kan ta smak eller lukt av maten som förvaras i produkten. Se till att maten är ordentligt tillsluten, kassera isen och ställ in ismaskinen så att den producerar en ny sats.

Allmän rengöring av produktens insida kan vara nödvändigt om problemet kvarstår. Se den relevanta användarguiden för råd om effektiv rengöring.