Skip to main content
AEG | Help and Support

Produkten ger ifrån sig ljud

 

Det är ett gurglande, gnisslande eller skramlande ljud

Detta är normala ljud som kommer från kompressorn.

Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel.

Flödande, droppande eller bubblande ljud 

Detta är normala ljud som kommer från kondensorn.

Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel.

Ett regelbundet knackande ljud 

Regelbundet knackande ljud 2–3 gånger per sekund vid kylning.

Detta är normala ljud som kommer från insprutning av köldmedium.

Driftsljud kan skilja sig från ljud i äldre produkter på grund av en ny kylmedelsformel.

Brummande, surrande eller pipande ljud

Detta är ett normalt driftsljud, som produceras av mekaniska element i kompressorn.

Ett ljud som låter som om något knäcks eller poppar. 

Ett knäckande eller poppande ljud hörs 2–10 gånger per dag.

Detta är normala driftsljud som produceras av den automatiska avfrostningscykeln, och bör bli mindre frekventa över tiden.

Klickande ljud

Detta är ett normalt driftsljud som produceras av termostaten när den slås på eller av.

Vibrations- eller skramlande ljud.

Dessa ljud kan uppstå om rörsystemet på baksidan av produkten vidrör en vägg eller ett skåp. Detta har ingen påverkan på produktens prestanda.

Står produkten emot någonting?

Försök flytta på produkten eller justera skåpet och eventuella paneler. Detta bör hantera vibrationerna.

Problemet kan också lösas genom att man flyttar ett rör på produktens baksida något eller, eller sätter det på plats.

Vidrör föremål inuti produkten varandra?

Om man ställer in föremål med större mellanrum borde problemet rättas till och det har den extra fördelen att luftcirkulationen blir bättre.

Har du ställt något ovanpå produkten?

Om du tar bort sådant som står ovanpå produkten bör det lösa problemet.

Picture1.png

Picture2.png

Kontinuerligt klickande ljud när kompressorn slås på och av

Ett kontinuerligt klickljud kan bero på ett mjukvaruproblem eller ett defekt startrelä i kompressorn.

Det kan gå att lösa problemet genom att återställa produkten. Produkten kan återställas genom att stickkontakten tas ur kontakten i ungefär en timme och att den sedan sätts i igen.

Om problemet uppstår igen måste det kontrolleras och åtgärdas av en servicetekniker.