Skip to main content
AEG | Help and Support

Det luktar illa i produkten

 

Utsläpp av köldmedel

Köldmedel är luktfria och läckage av köldmedel gör att produkten slutar fungera.

Spill på tätningsremsor 

Ett spill kan ha runnit ned under tätningsremsan längst ner på dörren eller under tätningsremsan runt hyllan.

För att lösa problemet, ta bort glashyllor och tätningsremsor och rengör försiktigt tätningsremsorna inifrån och ut med ett lämpligt antiseptiskt desinfektionsmedel.

Matavfall i dräneringssumpen på baksidan av enheten

Matvaror som kommer i kontakt med den bakre väggen kan frysa fast i väggen. När avfrostningscykeln startar smälter isen och rinner ner i utloppet och kan ta små bitar av mat med sig. Dessa små bitar av mat värms sedan upp i dräneringssumpen ovanpå kompressorn och börja avge lukt.

För att lösa problemet ska dräneringssumpen rengöras ordentligt.

Starkt luktande mat avger lukt i omgivningen

Livsmedel som citron, lök och rökta produkter kan avge lukter, och smaken kan sedan föras över på andra livsmedelsprodukter i kylskåpet.

Se till att starkt luktande mat förvaras i luft- och lukttäta behållare.

Se till att starkt luktande mat inte står nära produkter som mjölk, ägg och ost, som lätt absorberar lukt från andra livsmedelsprodukter.

Få bort lukten av ruttet med yoghurt

Om maten i kylskåpet har börjat ruttna, rengör kylskåpet med yoghurt, som är det mest effektiva sättet att avlägsna rutten lukt.

Rengör produkten med en fuktig trasa. Smeta in yoghurten och låt mjölksyrabakterierna i den "äta" upp föruttnelsebakterierna. Tvätta bort yoghurten efter ca 12 timmar.

Rengöra med bakpulver

Rengör insidan av produkten inklusive dörren med hjälp av två matskedar bakpulver upplöst i en liter varmt vatten.

Krama ur allt överskottsvatten från svampen eller trasan innan du rengör kontroller eller elektriska delar.

Innan du rengör frysen kan den behöva avfrostas.

  • Följ stegen nedan för en säker och effektiv avfrostning:
  • Stäng av produkten och dra ur elkontakten.
  • Ta ur alla livsmedel och utdragbara lådor från produkten.
  • Använd den kombinerade isskrapan/tömningsförlängningen och en droppbricka.
  • Låt isen smälta naturligt genom att låta dörren/dörrarna stå öppna.
  • Rengör insidan av produkten och torka av den med en trasa.
  • Ta bort tömningsförlängningen och sätt tillbaka lådorna.
  • Stäng dörren/dörrarna och sätt i elkontakten.
  • Sätt på produkten och vänta tills inställd temperatur har uppnåtts. Det tar vanligtvis 4–6 timmar.

Varning: Använd inga vassa föremål för att ta bort is eftersom de kan skada interna delar eller orsaka läckage i kylsystemet.

  • Was this article helpful?