Skip to main content
AEG | Help and Support

Lampan i produkten blinkar eller fungerar inte.

 

Om lampan i produkten inte fungerar eller blinkar kan glödlampan vara lös eller trasig. Följ instruktionerna i användarmanualen för att skruva åt eller byta glödlampan.

En blinkande glödlampa eller LED-lampa kan också vara ett tecken på att omgivningstemperaturen är för hög eller för låg. Kontrollera temperaturklassificeringen på din produkts typskylt.

Korrekt drift kan endast garanteras för SN-klassprodukter inom ett omgivande temperaturområde på mellan 10 °C till 32 °C.

  • Klass N = 16–32 °C
  • Klass SN = 10–32 °C
  • Klass ST = 18–38 °C
  • Klass SN/T = 10–38 ?

Placering av klimatklassinformation på typskylten:

Picture1.png

  • Was this article helpful?