Skip to main content
AEG | Help and Support

Kylskåpsväggen blir mycket varm

 

Det är normalt att den bakre väggen eller sidoväggarna blir mycket varma runt dräneringskanalen. Detta beror på att värmeelementet för automatisk avfrostning finns där.

Så länge det inte finns några synliga tecken på att det är för varmt och temperaturen i kylskåpet är normal, finns det ingen anledning till oro.