Skip to main content
AEG | Help and Support

Lampan i maskinen fungerar inte

 

Lampan är för gammal
  • Dra ur kontakten till eluttaget och byt lampan enligt beskrivningen i bruksanvisningen.
Brytaren till lampan har fastnat

Om din maskin har en synlig strömbrytare, är den placerad inuti.

  • Rengör den och se till att den rör sig obehindrat.
En eller båda dörrarna har lämnats öppna för länge

Om luckan har varit öppen för länge kommer systemet att släcka lamporna.

  • Stäng luckan helt och öppna den igen för att se om problemet löst sig.

 

Om inget av ovanstående löser problemet, kontakta ett auktoriserat servicecenter.