Skip to main content
AEG | Help and Support

Innan du ringer

 

Ha följande information till hands när du kontaktar oss:

  • Modellnummer
  • Produktnummer (PNC)
  • ELC-nummer
  • Serienummer

Du hittar den här informationen på produktens typskylt.

  1. Modellnummer
  2. Produktnummer (PNC)
  3. ELC-nummer
  4. Serienummer

Informationsskylten är placerad:

Kylskåp

inuti på sidan

Frys

inuti på sidan

Kyl-frys

inuti på sidan

2017-09-25_0959.png 2017-09-25_095.png 2017-09-25_0950.png
  • Was this article helpful?