Skip to main content
AEG | Help and Support

Vlnené oblečenie sa po cykle sušenia zmenšilo

 

Problém: 
  • Vlnené oblečenie sa po cykle sušenia zmenšilo 
  • Sušička príliš hreje 
Týka sa to: 
  • sušičky s tepelným čerpadlom
  • kombinovanej práčky so sušičkou s tepelným čerpadlom 
Riešenie: 

1. Na jemné sušenie používajte len špeciálny program na vlnu vhodnú na ručné pranie. Keď sa program skončí, hneď vyberte bielizeň.  

Takéto označenie sušičky znamená, že cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča schválila spoločnosť The Woolmark Company na sušenie vlnených odevov, ktoré sú označené symbolom ručného prania «hand wash», za predpokladu, že odevy sa sušia v súlade s pokynmi výrobcu tohto spotrebiča.  

woolmark.png

2. Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.   

POZNÁMKA: Indikácia množstva náplne sa vždy vzťahuje na hmotnosť suchej bielizne.
 

 

  • Was this article helpful?