Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička skončí program bezprostredne po štarte

 

Problém 
  • Sušička skončí program bezprostredne po štarte 
  • Sušička sa spustí na chvíľu, ale preskočí na koniec 
  • Bielizeň je príliš suchá 
Týka sa to 
  • sušičky s vetraním 
  • kondenzačnej sušičky 
  • sušičky s tepelným čerpadlom
Riešenie 

1. Do spotrebiča nepridávajte suchú bielizeň.

Vždy používajte časovo riadený program na sušenie mierne vlhkej bielizne.    

POZNÁMKA: Vždy si vyberajte krátky čas sušenia, inak by sa bielizeň mohla prehriať a zbehnúť!   

POZNÁMKA: Nikdy nenechávajte sušičku prázdnu alebo s malým množstvom bielizne!  

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.    

Príčina 

1. Programy sušičky sú v podstate buď časovo riadené alebo regulované vlhkosťou. 

  • Pri programoch ovládaných vlhkosťou, ako je sušenie bavlny na uloženie do skrine alebo sušenie bavlny na žehlenie, sa na začiatku vykonáva meranie vodivosti, ktorá meria vlhkosť v bielizni. Ak je vlhkosť v bielizni príliš nízka alebo v spotrebiči nie je žiadna alebo len málo bielizne, vlhkosť sa nedá určiť a program sa zruší.
     

 

  • Was this article helpful?