Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička sa po cykle sušenia nezapne

 

Problém
  • Sušička sa po cykle sušenia nezapne. Naznačuje to technický problém so spotrebičom.
Vzťahuje sa na
  • sušičku s vetraním
  • kondenzačnú sušičku 
  • sušičku s tepelným čerpadlom
Riešenie

1. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Odporúčame požiadať o návštevu servisného technika.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.

 

  • Was this article helpful?