Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička poškodila oblečenie

 

Problém: 
  • Sušička poškodila oblečenie 
Vzťahuje sa na: 
  • sušičky s vetraním 
  • kondenzačné sušičky 
  • sušičky s tepelným čerpadlom 
Riešenie: 

1. Skontrolujte, či vo vnútri bubna nie sú žiadne uvoľnené súčiastky  

Ďalšie dôvody, prečo môže dôjsť k poškodeniu oblečenia, sú otvorené spony, pracky a iné predmety. 

2. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.  

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.   

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým si nie ste istí, že je to v poriadku.
 

 

  • Was this article helpful?