Skip to main content
AEG | Help and Support

Oblečenie je po usušení v sušičke príliš pokrčené

 

Problém 
  • Oblečenie je po usušení v sušičke príliš pokrčené 
  • Sušička príliš hreje 
Vzťahuje sa na 
  • sušičky s vetraním 
  • kondenzačné sušičky 
  • sušičky s tepelným čerpadlom 
Riešenie 

1. Vyberte vhodný program na sušenie.

  • Použite časový program, nesušte príliš dlho.  
  • Informácie o čase sušenia potrebného na rôzne druhy bielizne nájdete v návode na použitie.
  • Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.  

2. Bielizeň vyberte hneď po skončení programu.

V prípade potreby predĺžte fázu ochrany proti krčeniu alebo použite odložený štart (ak je k dispozícii).    

POZNÁMKA: Programy vlny a pokrývky nemajú žiadnu ochranu proti pokrčeniu.  

3. Neprekračujte maximálnu dávku uvedenú v kapitole o programoch alebo zobrazenú na displeji.
 

 

  • Was this article helpful?