Skip to main content
AEG | Help and Support

Keď otvorím sušičku, je v nej veľa žmolkov/vlákien

 

Problém 
  • Keď otvorím sušičku, je v nej veľké množstvo vlákien a textilného prachu. Počas sušenia je normálne, že sa na bielizni zachytávajú vlákna, a nemožno tomu zabrániť. Tento jav veľmi závisí na náplni (napr. Nové uteráky, fleecové oblečenie, apod.). 
Platí pre 
  • odvetranú sušičku 
  • Kondenzačné sušičku 
  • Sušičku s tepelným čerpadlom 
Riešenie 

1. Vyčistite filtre v otvore dvierok. 

2. V prípade bubnovej sušičky s kondenzátorom či tepelným čerpadlom vyčistite kondenzátor, ktorý sa nachádza na spodnej strane vášho spotrebiča. 

3. V prípade odvetanej bubnovej sušičky skontroluje, či môže vzduch nerušene prúdiť cez odvetrávaciu hadicu a skrze všetky múry.

Ak vyššie uvedené rady nevyriešia problém, odporúčame vám vyžiadať si návštevu servisného technika. 

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok do doby, než je problém úplne odstránený. Odpojte výrobok od napájania a nepripájajte ho do doby, než si budete istí, že to je bezpečne uskutočniť.