Skip to main content
AEG | Help and Support

Displej sušičky ukazuje rôzne časy sušenia pre ten istý program

 

Problém 
  • Displej sušičky ukazuje rôzne časy sušenia pre ten istý program 
  • Skutočná dĺžka trvania programu sa líši od doby uvedenej v návode na použitie. 
Vzťahuje sa na 
  • sušičky s tepelným čerpadlom 
Riešenie

Spotrebič pracuje správne. 

Trvanie sušenia sa počíta podľa rôznych parametrov, ako napr.:  

  • okolitá teplota 
  • prvotná vlhkosť bielizne 
  • hmotnosť a typ dávky 

Zobrazený čas sa upraví podľa skutočného trvania programu.
 

 

  • Was this article helpful?