Skip to main content
AEG | Help and Support

Cyklus sušenia je príliš dlhý

 

Problém 
  • Program sušenia trvá dlhšie, ako je uvedené v návode na použitie 
  • Doba sušenia zobrazená na displeji nezodpovedá reálnemu času sušenia 
  • Po uplynutí doby sušenia, ktorá je uvedená v návode na použitie, je prádlo stále vlhké. 
Vzťahuje sa na 
  • sušičky s tepelným čerpadlom 
Riešenie 

1. Pred sušením bielizeň dobre odstreďte.  

2. Neprekročte maximálny objem náplne.    

POZNÁMKA: Indikácia množstva náplne sa vždy vzťahuje na hmotnosť suchej bielizne.  

3. Zvoľte správny program sušenia.  

Uistite sa, že príslušný typ umývania a symboly starostlivosti na štítku bielizne vyhovujú programu sušenia.

Pomoc nájdete v prehľade programov v návode na použitie.  

4. Zabezpečte, aby bola izbová teplota vyššia ako +5 °C a nižšia ako +35 °C.

Optimálna teplota miestnosti na dosiahnutie najlepších výsledkov sušenia je medzi 19-24 °C.  

5. Pravidelne a dôkladne čistite všetky filtre a výmenník tepla podľa pokynov v návode na použitie.  

Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.