Skip to main content
AEG | Help and Support

Čas zobrazený na displeji sušičky sa nezhoduje s časom uvedeným na energetickom štítku

 

Problém: 
  • Čas zobrazený na displeji sušičky sa nezhoduje s časom uvedeným na energetickom štítku 
Vzťahuje sa na: 
  • Sušička s vetraním 
  • Kondenzačná sušička 
  • Sušička s tepelným čerpadlom 
Riešenie: 

1. Čas zobrazený na displeji sušičky sa nezhoduje s časom uvedeným na energetických štítkoch.  

  • Na energetických štítkoch sa uvádza čas sušenia pre 2/3 maximálné náplňe.
  • Čas zobrazený na displeji označuje čas konkrétnej dávky.
  • Bubnová sušička vysuší zakaždým priemerne približne 5 kg oblečenia, takže sa zobrazí čas pre túto náplň.