Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazuje kód chyby ERR

 

Kód chyby ERR sa zobrazí pri pokuse o zmenu cyklu alebo nastavení po začatí cyklu.

  • Sušičku vypnite a znova zapnite. Potom zvoľte požadovaný cyklus.
  • Zvolená voliteľná funkcia sa nedá použiť so zvoleným cyklom. Sušičku vypnite a znova zapnite. Potom zvoľte požadovaný cyklus.
  • Ďalšie informácie nájdete v návode na obsluhu.