Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazuje kód chyby EHO, EH0

 

Ak spotrebič zobrazí kód chyby EHO/EH0, ide o problém so sieťovým napájaním.

  • Skontrolujte napájanie zapojením iného spotrebiča do tej istej zásuvky a zistite, či funguje. Ak nefunguje ani iný spotrebič, ide pravdepodobne o poruchu elektrickej inštalácie. Požiadajte o pomoc miestneho elektrikára, ako opraviť elektrickú inštaláciu.

Na zapojenie spotrebičov nikdy nepoužívajte predlžovací kábel. Môže spôsobiť skrat alebo nebezpečenstvo požiaru.

Ak je napájanie spotrebiča v poriadku, skúste resetovať spotrebič.

  • Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd, a potom ju opäť zastrčte.
  • Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť použitím bezpečnostného vypínača. Po zapojení spotrebiča do siete ho zapnite a zvoľte program.
  • Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.