Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička vykazuje viditeľné znaky poškodenia

 

Objavenie poškodenia pri rozbaľovaní spotrebiča:
  • Okamžite kontaktujte predajcu a oznámte mu, že sa spotrebič poškodil počas dodania. Telefónne číslo predajcu nájdete na faktúre alebo dodacom liste.

Spotrebič sa nepokúšajte zapojiť alebo používať.

Objavenie poškodenia po inštalácii alebo prvom použití: 
  • Okamžite kontaktujte predajcu a oznámte mu, že sa spotrebič poškodil počas dodania.
Vyžiadanie servisu:
  • Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
  • Nové diely/komponenty sú dostupné v našom internetovom obchode.