Skip to main content
AEG | Help and Support

Osvetlenie v bubne sušičky nefunguje

 

Ak je sušička zapnutá a nefunguje jej vnútorné osvetlenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak je spotrebič nový – skontrolujte či je v technických špecifikáciách spotrebiča uvedené vnútorné osvetlenie.