Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička sa po skončení cyklu nezastaví

 

Môže to byť spôsobené fázou proti pokrčeniu. Spotrebič naďalej pracuje v tejto fáze približne 1 hodinu a môžete ho zastaviť ručne. Urobíte tak otočením voliča cyklov do polohy Vyp.

Ak cyklus trvá omnoho dlhšie ako 2-3 hodiny:

 • Cyklus s maximálnou úrovňou vysušenia zvyčajne trvá do 2-3 hodín.
 • Cykly na posteľnú bielizeň trvajú dlhšie.
 • Môže sa vyskytnúť problém s meraním vlhkosti, spôsobený:
  • nevhodným uzemnením spotrebiča,
  • pripojením predlžovacím káblom,
  • znečistenou plstenou páskou/senzormi v bubne,
  • znečistenými filtrami, kondenzátorom alebo priehradkou kondenzátora.
 • Bubon a pásku môžete vyčistiť octom.

Ak hore uvedený postup nevyrieši problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.