Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička vyhodí poistky/rozpojí istič RCD

 

  • Nezapájajte práčku a sušičku do rovnakého poistkového obvodu. Príkon potrebný pre oba spotrebe spolu by prekročil 13 A.
  • Keď sa rozpojí istič RCD alebo vypáli poistka keď zapnete alebo vypnete spotrebič, je to zvyčajne spôsobené únikom vody na zem alebo skratom.
  • Problém môže byť spôsobený nesprávnym zapojením spotrebiča. Spotrebič zapojte do inej zásuvky.
  • Ak je do jedného poistkového obvodu zapojených viac spotrebičov, mohlo by to spôsobiť vypálenie poistky alebo rozpojenie ističa RCD.
  • Nikdy na zapojenie spotrebičov nepoužívajte predlžovací kábel, keďže by mohol spôsobiť skrat alebo požiarne nebezpečenstvo.
  • Ak hore uvedené návrhy nevyriešia problém, kontaktujte autorizované servisné stredisko.