Skip to main content
AEG | Help and Support

Iron Aid sušička zobrazí kód chyby ERR

 

Naplňte nádržku s parou po úroveň MAX. Ak ikony naďalej blikajú, kontaktujte autorizované servisné stredisko.