Skip to main content
AEG | Help and Support

Časť mojej sušičky je poškodená

 

Ak je poškodená ktorákoľvek časť sušičky, kontaktujte autorizované servisné stredisko.