Skip to main content
AEG | Help and Support

Osvetlenie v bubne sušičky sa nevypne

 

Ak sa nezapne osvetlenie v sušičke, môže ísť o problém so žiarovkou. V niektorých prípadoch môžete sami vymeniť žiarovku. Pozrite si návod na obsluhu.

V prípade LED žiaroviek kontaktujte autorizované servisné stredisko, aby ich vymenili.