Skip to main content
AEG | Help and Support

Čistenie filtrov sušičky

 

  • Filter spotrebiča sa nachádza v dvierkach alebo otvore dvierok. Filter vyberte z držiaka. Vlákna môžete jednoducho odstrániť pretieraním pozdĺž filtra.
  • Po vyčistení filter vložte späť do držiaka. Spotrebič je teraz pripravený na používanie.
  • Ak máte sušičku s kondenzátorom alebo tepelným čerpadlom, musíte tiež vyčistiť dno spotrebiča. Pozrite si návod na obsluhu.
  • Ak sú filtre nadmerne znečistené alebo majú vodný kameň, musíte ich umyť pod tečúcou vodou alebo odstrániť vodný kameň. Ak po vyčistení podržíte filtre oproti svetlu, mali byť priehľadné.

Ak sa filtre nedajú vyčistiť, môžete ich vymeniť. Filtre môžete kúpiť v internetovom obchode.