Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazuje kód chyby E60 alebo sa nenahrieva

Kód chyby E60 indikuje problém s ohrevom. Tento problém môže byť spôsobený nevhodným vetraním v miestnosti. Uistite sa, že je v miestnosti dostatok čerstvého vzduchu a že spotrebič nie je zabudovaný.

Tento problém môže byť spôsobený aj znečisteným kondenzátorom alebo znečistenými filtrami na vlákna. Uistite sa, že sú čisté. Pozrite si návod na obsluhu, aby ste zistili, ako čistiť a udržiavať váš spotrebič v najlepšom stave.

Ak na displeji ešte stále svieti chybové hlásenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.