Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazuje kód chyby E60, alebo sa nezohrieva

 

Problém:
  • Sušička zobrazí chybové hlásenie E60 a nezohreje sa. Naznačuje to problém so zohrievaním.
Vzťahuje sa na:
  • sušičku s vetraním
  • kondenzačnú sušičku
  • sušičku s tepelným čerpadlom
Riešenie:

1. Uistite sa, že sušička nie je zabudovaná napr. do uzavretej skrinky bez ventilácie.

Sušičku môžete nainštalovať ako voľne stojacu jednotku alebo pod pult s dostatočným priestorom. Pozrite si návod na použitie alebo samostatný leták na inštaláciu, ktorý sa dodáva s vašim spotrebičom. Návod na použitie si môžete stiahnuť tu.

2. Nainštalujte spotrebič v priestrannej miestnosti s dobrou ventiláciou:

  • Ak je sušička nainštalovaná v miestnosti, ktorá je príliš malá, môže dôjsť k tvorbe kondenzátu.
  • Uistite sa, že je miestnosť dostatočne veľká (viac ako 10-12 m2).
  • Malé miestnosti sa veľmi rýchlo zohrejú kvôli sušičke a vlhkosť vzduchu sa bude pri nízkych teplotách kondenzovať na povrchoch.
  • Problém je možné v mnohých prípadoch odstrániť dobrým vetraním, napr. otvorením okna alebo dvier počas sušenia.

3. Vyčistite filtre a tesnenia dvierok.

Ak nevyčistíte filtre spotrebiča, zberač a tesnenie dvierok, môžu spôsobovať nadmerné vlhko v miestnosti. Ďalšie informácie nájdete v návode na použitie. 

4. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak vyššie uvedené návrhy nevyriešili problém, odporúčame požiadať o opravu servisného technika.

POZNÁMKA: V závislosti od problému vám môže byť návšteva technika vyúčtovaná, dokonca aj počas záručnej doby.
Poznačte si kód chyby a oznámte ho, keď požiadate o pomoc servisného technika. Problém to nevyrieši, ale pomôže našim technikom identifikovať príčinu problému.

Upozornenie: Neodporúčame používať výrobok, kým sa problém celkom nevyrieši. Odpojte výrobok z napájania a nezapojte ho, až kým ste si nie istí, že je to v poriadku.