Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazuje chybové hlásenie E50

 

Kód chyby E50 indikuje problém s motorom alebo softvérom.

  • Pokúste sa resetovať spotrebič. Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd, a potom ju opäť zastrčte.
  • Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť použitím bezpečnostného vypínača. Po zapojení spotrebiča do siete ho zapnite a zvoľte program. Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.