Skip to main content
AEG | Help and Support

Sušička zobrazuje chybové hlásenie E40

 

Ak sa po stlačení tlačidla Štart zobrazí na displeji sušičky chybové hlásenie E40, skontrolujte, či sú správne zatvorené dvierka. Ak sú dvierka zatvorené a naďalej svieti chybové hlásenie, ide o softvérový problém.

  • Pokúste sa resetovať spotrebič. Vytiahnite zástrčku zo sieťovej zásuvky, počkajte 30 sekúnd a potom ju opäť zastrčte.
  • Rovnaký výsledok môžete dosiahnuť použitím bezpečnostného vypínača. Po zapojení spotrebiča do siete ho zapnite a zvoľte program. Ak sa na displeji zobrazí chybové hlásenie, kontaktujte autorizované servisné stredisko.