Skip to main content
AEG | Help and Support

Dvierka sušičky sa neotvárajú

 

Ak sa dvierka sušičky nedajú otvoriť, skontrolujte, či nemajú viditeľné znaky poškodenia. Ak sú poškodené alebo sa naďalej nedajú otvoriť, kontaktujte autorizované servisné stredisko.

  • Was this article helpful?